שתלים לחזה

למדתי דבר מאוד חשוב, והוא שיש שתלים שונים לחזה בהתאם לדרישה של הלקוחות שמגיעות אליי. הדבר השני שלמדתי הוא שהגדלת חזה זה עניין סובייקטיבי, בהתאם למה שהנשים שמגיעות מבקשות.